Jaké existují druhy čar v kreslení a čím je potřeba se řídit

Čáry jsou jedním ze základních prvků jakéhokoliv kreslení. V technickém kreslení se jimi zobrazuje tvar nějakého výrobku nebo objektu. Stejně se používají pro znázornění os a prvků pro kótování, případně odkazové čáry.

Čára, kterou chceme znázornit nějaký prvek musí být přesná a precizní. V tomto směru se v současnosti většina pracovníků spoléhá na moderní cad programy. Přesná pravidla pro zobrazování čar na technických výkresech všech druhů určuje norma ČSN EN ISO 128-20. Známe devět typů čar se kterými se střetnete ať už kreslíte ručně nebo používáte jakýkoliv program na kreslení. Používání čar řídí norma ČSN ISO 128-24.

Souvislá tenká čára

Základní druh čáry, kterou se kreslí zobrazení závitů, kótovací čáry, prodlužovací čáry, šrafování, vynášecí čáry, odkazové čáry, krátké osy, úhlopříčky pro vyznačení rovinných ploch a ohraničení tvarových podrobností. Souvislou tenkou čarou se dále kreslí čáry ohybů, orámování a opakování podrobností, příčné řezy kuželů, poloha vrstev promítacích přímek (paprsků) a čáry mřížek. nejmenší mezera mezi dvěma rovnoběžnými čarami je 0,7 mm.

Souvislá tenká čára od ruky a souvislá tenká čára se zlomy

Oba druhy těchto čar znázorňují ukončení částečně kresleného obrazu nebo přerušení obrazu.

Souvislá tlustá čára

Zřejmě se nám na výkrese objeví, kromě jiných, spolu s tenkou čarou. Rozdíl v tloušťce čar je dán poměrem: tenká čára : tlustá čára : velmi tlustá čára = 1 : 2 : 4 (např. např. 0,5 mm : 1 mm : 2 mm).

Tlustá čára se používá na kreslení viditelných hran a obrysy součástí, ukončovacích závitů a dělící rovinu výkovku a odlitku.

Čárkovaná tenká čára 

Kreslíme ji neviditelné hrany a obrysy. 

Čárkovaná tlustá čára

Používá se na kresbu povrchového zpracování. Pokud se kreslí dvě přerušované čáry rovnoběžně, musí se přerušované čáry střídat. Dodržet toto pravidlo je jednodušší, pokud při práci využíváte spolehlivé autocad programy.

Tenké čerchované čáry 

U čerchovaných čar si musíme pamatovat, že začínají a končí vždy čárkou. Tenkou čerchovanou čáru používáme pro osové čáry, čáry souměrnosti, orámování kreslených (zvětšených) podrobností, vztažné přímky, ohraničení částečných nebo přerušených pohledů, řezů a průřezů (zejména u krátkých čar při nedostatku místa

Tlusté čerchované čáry

Znázorňují roviny (na koncích) a obrysy viditelných prvků nad řezovou rovinou.

Čerchované tenké čáry se dvěma tečkami

Tato speciální čára se používá pro obrysy přilehlých prvků, těžnice a alternativní a krajní poloze pohyblivých prvků. Používá se také pro kreslení ploch s osobitým určením.

admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top